Referanser

Vi har høye krav til oss selv og våre underleverandører.
Du vil her se noen av våre referanseprosjekter.

 Referanser baderom

 • Munthes gate 33
 • Pilestredet Park 32: 2 stk. baderom, toalettrom & kjøkken
 • Østdalsveien 4
 • Ulvefaret 2 (Rehab toalettrom)
 • Breigata 20
 • Stalsberggata 8
 • Varderingen 11
 • Uranienborg veien 9
 • Søndre Mohagen 22
 • Gaupevegen 6
 • Buvegen 12 (Rehab enebolig)
 • Slemdalsvingen 19 (rehab enebolig: 2 stk baderom, toalettrom og 2 stk kjøkken)
 • Haugerudveien 44 (Rehab baderom og kjøkken)
 • Christian Mickelsens gate (Rehab baderom og kjøkken)
 • Enoksvei 21 (baderom og kjøkken)
 • Rødkløverveien 13 ( Rehab bad og etablering av toalettrom)
 • Sørvangen 15 (Rehab enebolig: 3 stk baderom, 2 stk kjøkken, vaskerom og toalettrom)
 • Fjellskrenten 34 (Rehab vaskerom)

 

Nærings prosjekter/oppdrag:

 • Schweigaards gate 34 E      Nye lokaler Betonmast (næringslokaler med toaletter, varme og kjøling) 2010-2016
 • Schweigaards gate 34 Generell service og vedlikehold (2010-2021)
 • Schweigaards gate 34 E – Ombygging av kjøle anlegg.
 • Bryn Bygg Klima AS.            Grev Wedels plass - Opplegg kjøling
 • Bryn Bygg Klima AS.     Catapult - Medisinsk LAB 2018-2019
 • Hamstad AS.                    Risløkka Trafikkstasjon - utskifting av ventilasjons aggregater og kjølemaskin 2018.
 • Tun media.                Ombygging av toalettrom, kjøkken og kjøling i 5 og 6 etasje (Juni-September 2013).
 •  Selvaag bygg/Betonmast anlegg Oslo – utskifting av radiator strekk og radiatorer.    ( 2013-2014)
 •  Selvaag bygg/betonmast anlegg Oslo – Kjøling (samarbeid med Bryn BK) 2013.
 •  Bryn Bygg Klima AS.         Furst med Lab P3- Ny medisinsk lab (2013-2014).
 •  Hamstad AS.                    Kristian Brennersvei 150- Varmegjenvinnings anlegg (2014-2015).
 •  Odalsgata 47 EF-drift Oppussing av bad og kjøkken.   ( 2015-2016)
 • Teaterkvartalet DNG.    Service og vedlikehold for forskjellige sameier (2012-2021)
 • Borettslaget 4 Blocks Service og vedlikehold 2014-2021)

 

 • Hollendergata 5. Rehabilitering av næringslokaler for Bondelaget. Sanitær, varme, kjøling og sprinkel (Januar-Oktober 2016)
 • Tiedemannsjordet/Bertrand Narvesensvei.                  Service og vedlikehold.      (2015-2021)
 • Sameiet Munthes gate 33 Utskifting av vannledninger (2017)
 • Aspelin Ramm AS- Rosenholmveien 25    
   *Rehab næringslokaler(2019) *ENØK-tiltak med GK- Automasjon og Hantho AS *Rehab avløp i parkeringshus *Generell service og vedlikehold 
 • Tveita borettslag.          *Opplegg for og montering av varmevifter                    *Opplegg og montering av kjøleuniter                             *Skift av ekspansjonstank i fyrhus.                             *Opplegg trykkluft.        *Sanitær arbeider.              (2020)
 • Norsk Sprinkler V/ Ove Valle *Utbedring på sprinkler Oslo P-hus.   (2020)                                             * Utbedringer på sprinkler Ibsen P-hus.   (2020)                               * Utbedringer på sprinkler Elkjøp Karihaugen. (2019)
 • B.W Bygg AS                                 * C.J Hambros plass -Rehab næringslokaler (2020 *Universitetsgata 22-24 - Rehab næringslokaler med sprinkler, sanitær og varme (2020-2021)