Samarbeidspartnere og kunder

Ta kontakt
Ikon. hand med personer

Kunder

 • Schweigaards gate 34 AS Rørlegger arbeider Næring.

 • Teaterkvartalet Generell service og vedlikehold

 • Borettslaget 4 Blocks Generell service og vedlikehold

 • Sameiet Teiedemannsjordet Generell service og vedlikehold.

 • Aspelin Ramm AS- Rosenholmveien 25 Generell service og vedlikehold.

 • Pilestredet Park 17-19 Generell service og vedlikehold.

 • Transport sentralen Oslo Eiendom Rørlegger arbeider Næring

Ikon, arbeider med hatt

Samarbeidspartnere

 • T. Løe rør og sveiseservice Div. stål & sveise arbeider

 • Byggsørvis Welin AS Bygningsmessige arbeider, flislegging/murer arbeider & malearbeider

 • Bryn Bygg Klima AS Tekniske installasjoner med kjøling/varme, automatikk & ventilasjon.

 • Hamstad AS Tekniske installasjoner med kjøling/ varme, automatikk & ventilasjon.

 • Absolutt Betongsaging Kjernboring, betong saging, utgraving av kjellere og rive arbeider.

 • Skaatan Maskin AS Graving & Transport

 • GK Inneklima AS-Automasjon og ventilasjon: Kjøling, varme&Tekniske installasjoner.

 • Norsk Sprinkler V/ Ove Valle: Service og vedlikehold på sprinkel anlegg.

 • B.W.Bygg AS Rehabilitering av næringslokaler

Våre sertifiseringer