Samarbeidspartnere og kunder


Kunder:

* Schweigaards gate 34 AS: Rørlegger arbeider Næring.

* Teaterkvartalet: Generell service og vedlikehold

* Borettslaget 4 Blocks: Generell service og vedlikehold

* Sameiet Teiedemannsjordet: Generell service og vedlikehold.

* Daimyo eiendom: Rørlegger arbeider Næring.

Pilestredet Park 17-19: Generell service og vedlikehold.

* Transport sentralen Oslo Eiendom: Rørlegger arbeider Næring.

Samarbeids partnere:

* T. Løe rør og sveiseservice: Div. stål & sveise arbeider

* Byggsørvis Welin AS: Byggingsmessige

arbeider, flislegging/murer arbeider & malearbeider

* Bryn Bygg Klima AS: Tekniske installasjoner med kjøling/varme, automatikk & ventilasjon.

* Hamstad AS: Tekniske installasjoner med kjøling/ varme, automatikk & ventilasjon.

* Absolutt Betongsaging: Kjernboring, betong saging, utgraving av kjellere og rive arbeider.

* Skaatan Maskin AS: Graving & Transport