Samarbeidspartnere og kunder

 

Kunder:

 •  Schweigaards gate 34 AS:                    Rørlegger arbeider Næring.
 •  Teaterkvartalet:                                       Generell service og vedlikehold
 • Borettslaget 4 Blocks:                             Generell service og vedlikehold
 • Sameiet Teiedemannsjordet:                Generell service og vedlikehold.
 •  Aspelin Ramm AS- Rosenholmveien 25: Generell service og vedlikehold.
 • Pilestredet Park 17-19:                           Generell service og vedlikehold.
 •  Transport sentralen Oslo Eiendom:   Rørlegger arbeider Næring.

 

 

 

 

Samarbeids partnere:

 •  T. Løe rør og sveiseservice:                      Div. stål & sveise arbeider

 

 • Byggsørvis Welin AS:            Bygningsmessige arbeider, flislegging/murer arbeider & malearbeider

 

 •  Bryn Bygg Klima AS:                               Tekniske installasjoner med kjøling/varme, automatikk & ventilasjon.
 •  Hamstad AS:                                           Tekniske installasjoner med kjøling/ varme, automatikk & ventilasjon.
 •  Absolutt Betongsaging:                   Kjernboring, betong saging, utgraving av kjellere og rive arbeider.
 •  Skaatan Maskin AS:                                 Graving & Transport
 • GK Inneklima AS-Automasjon og ventilasjon: Kjøling, varme&Tekniske installasjoner.
 • Norsk Sprinkler V/ Ove Valle:                   Service og vedlikehold på sprinkel anlegg.
 • B.W.Bygg AS:                                   Rehabilitering av næringslokaler